Chủ nhật, 13-08-2017 | 6:30 GMT+7

Những pha hài hước lượm lặt trong ngày (P1)

Cùng xả xì trét cuối tuần với những hình ảnh hài hước đến đau lòng được lượm lặt trong ngày.

Nhung pha hai huoc luom lat trong ngay (P1)
 
Nhung pha hai huoc luom lat trong ngay (P1)
 
Nhung pha hai huoc luom lat trong ngay (P1)
 
Nhung pha hai huoc luom lat trong ngay (P1)
 
Nhung pha hai huoc luom lat trong ngay (P1)
 
Nhung pha hai huoc luom lat trong ngay (P1)
 
Nhung pha hai huoc luom lat trong ngay (P1)
 
Nhung pha hai huoc luom lat trong ngay (P1)
 
Nhung pha hai huoc luom lat trong ngay (P1)
 
Nhung pha hai huoc luom lat trong ngay (P1)
 
Nhung pha hai huoc luom lat trong ngay (P1)
 
Nhung pha hai huoc luom lat trong ngay (P1)
 
Nhung pha hai huoc luom lat trong ngay (P1)
 
Nhung pha hai huoc luom lat trong ngay (P1)
 
Nhung pha hai huoc luom lat trong ngay (P1)
 
Nhung pha hai huoc luom lat trong ngay (P1)
 
Nhung pha hai huoc luom lat trong ngay (P1)
 
Nhung pha hai huoc luom lat trong ngay (P1)
 
Nhung pha hai huoc luom lat trong ngay (P1)
 
Nhung pha hai huoc luom lat trong ngay (P1)
 
Nhung pha hai huoc luom lat trong ngay (P1)
 

Bảo Dung (s/t)