Trang chủ / Đời sống

Những nghi thức cơ bản khi uống rượu của người Pháp

Không một quốc gia nào trên thế giới lại không có những bộ quy tắc ứng xử riêng của mình trong tất cả các lĩnh vực từ ngoại giao đến kinh tế, văn hóa xã hội. Nước Pháp cũng không phải là một ngoại lệ.