Trang chủ / Đời sống / Người nổi tiếng

Khen chê cũng cần phải học

Tôi nhớ khi mới kết bạn facebook với một bạn ca sĩ bằng cỡ tuổi tôi, chúng tôi có một cuộc nói chuyện ''chào sân'' rất cởi mở và dễ chịu. Chuyện nọ chuyện kia, lan man thế nào đến chuyện các ca sĩ.