Trang chủ / Đời sống / Người nổi tiếng

Những người đổi màu da kỳ lạ từ da đen thành da trắng

Những con người ấy dù vô tình hay hữu ý đều đã bị đổi màu da của mình một cách kỳ lạ. Có người đổi màu da từ đen sang trắng, có người thì bất ngờ lại biến đổi ngược lại khiến mọi người đều ngạc nhiên.