Trang chủ / Đời sống / Trắc nghiệm

Từ số lượng hoa tay có thể biết được vận mệnh một người là tốt hay xấu

Tục ngữ nói: 1 hoa nghèo, 2 hoa giàu, 3 hoa 4 hoa bán đậu hũ, 5 hoa 6 hoa mở hiệu cầm đồ, 7 hoa 8 hoa làm quan, 9 hoa thanh nhàn phúc phận, vậy 10 hoa tay thì sao, quan niệm này đúng hay sai?