Trang chủ / Đời sống / Trắc nghiệm

Tính cách người tuổi Dậu theo từng tháng sinh

Người tuổi Dậu là người chân thành nhưng lại thể hiện bên ngoài là một kẻ hống hách nên khi tiếp xúc với người khác thì khó gây thiện cảm, đặc biệt là đối với những người nhạy cảm.