Trang chủ / Mẹ và bé / Dạy con

Vì sao Thượng Đế lại không ‘ban thưởng’ cho người tốt?

Đừng than phiền rằng tại sao Thượng Đế lại không yêu thương người tốt và trừng phạt kẻ xấu! Hãy xem hết câu chuyện này, bạn sẽ hiểu ra đây mới là là dụng ý thật của Thượng đế…