Trang chủ / Sức khỏe / Tình yêu giới tính

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3) năm 2017 với chủ đề Doanh nghiệp vì người tiêu dùng” đã chính thức được phát động.