Trang chủ / Thị Trường / Trải nghiệm

20 năm sau bạn sẽ vô cùng hối tiếc nếu chọn việc theo 10 yếu tố này

...Bạn có thể để lỡ những lựa chọn lớn nhất mà sau 20 năm nhìn lại sự nghiệp của mình, bạn sẽ thấy tự hào và hài lòng hoặc hối tiếc...