Trang chủ / Thị Trường / Trải nghiệm

Mỗi tháng Ấn Độ có thêm một tỷ phú

Các tỷ phú tự thân chiếm phần lớn trong quá trình gia tăng tỷ phú của Ấn Độ với 65% và tỷ lệ này luôn ổn định từ năm 2010.