Trang chủ / Tin tức / Tin thế giới

Công ty mỹ phẩm triệu đô của các nữ tu Pháp

Lợi nhuận từ việc kinh doanh mỹ phẩm tự sản xuất được các nữ tu ở tu viện Saint-Vincent, Pháp sử dụng để cải tạo tu viện cổ.