Thứ ba, 20-06-2017 | 7:44 GMT+7

Nên ngừng so sánh mình với người khác!

Trong đời sống xã hội, chắc chắn ai cũng từng có lần so sánh mình với người khác. Song đã đến lúc chúng ta ngừng tốn thời gian vào việc làm vô nghĩa này.