Thứ bảy, 12-08-2017 | 22:28 GMT+7

Nuốt nghẹn ở cổ báo hiệu những bệnh gì?

Bệnh có thể từ rất nhiều nguyên nhân mà ra, thường xuyên nuốt nghẹn ở cổ cũng không phải là một ngoại lệ.

Theo: kienthuc