Thứ ba, 13-02-2018 | 16:41 GMT+7

Vì Tết là gia đình

Xuân nay con đã trở về sau bao ngày xa cách. Vì con biết.... Tết là gia đình-một sáng tác của Đinh Mạnh Ninh.

Nguồn( Facebook)